Menu Close

ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ หน่วยบริการเขต 6 เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องใน วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนการเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

คณะครูและบุคลากรทางการศึก…

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ หน่วยบริการเขต 6 รับการนิเทศ กำกับติดตามงานฯ

คณะครูและบุคลากรทางการศึก…

คณะครู หน่วยบริการคง ร่วมกิจกรรมโครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่)

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกา…

ครูบุคลากร หน่วยบริการเขต 6 นำนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม สวดมนต์ไหว้พระ และทำสมาธิ ตามโครงการศูนย์คุณธรรมสวดมนต์ทุกวันพระ

ครูบุคลากร หน่วยบริการเขต…

นางสาวเกษร บุตสา หัวหน้าหน่วยบริการบัวลาย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารงานแบบบูรณาการอำเภอ (ก.บ.อ.)ครั้งที่ 11/2565

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน …

นางสาวศิริพร เจิมกลาง หัวหน้าหน่วยบริการแก้งสนามนาง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษาและ กำนัน คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ(กบอ.) ครั้งที่ 11/2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

วันอังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน…

นางแพรวนภา รวมกลาง หัวหน้าหน่วยบริการบ้านเหลื่อม เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 11/2565 ณ หอประชุมบ้านเหลื่อม

วัน อังคาร ที่ 1 พฤศจิกาย…

นายอภิทักษ์ ขอเสริมกลาง หัวหน้าหน่วยบริการบัวใหญ่ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ(กบอ.) อำเภอบัวใหญ่ ครั้งที่ 11/2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

วันอังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน…

นางสาวจรัส เขตชมภู หัวหน้าหน่วยบริการคง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/และ กบอ.คง ครั้งที่ 11/2565 ประจำเดือนกันยายน 2565

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน …

บุคลากรหน่วยบริการแก้งสนามนาง เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2…