Menu Close

การประชุมประจำเดือน ครูและบุคลากร ศกศ.11 นม. ครั้งที่ 7/2564 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นไลน์

การประชุมประจำเดือนครูและ…

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมก…

รับการประเมินคุณภาพภายนอก การตรวจเยี่ยม Online ผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีวัตถุประสงค์พิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา

รับการประเมินคุณภาพภายนอก…

เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชรมหาวัชรราชธิดา

เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้า…

ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือเพื่อระลึกถึงวีรกรรมของนางสาวบุญเหลือที่ได้พลีชีพเพื่อชาติต่อสู้กับอริราชศัตรู

ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะ…

กิจกรรมรับมอบเก้าอี้ล้อเข็นแก่เด็กพิการ ระหว่างวันที่ 4-6 มี.ค.63 โดยได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย)

กิจกรรมรับมอบเก้าอี้ล้อเข…

ร่วมการประชุมสภากาแฟ หน.ส่วนราชการ ประจำเดือน มี.ค. 63 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการ

ร่วมการประชุมสภากาแฟ หน.ส…

นำผู้ที่ให้การสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอน สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ วัสดุอุปกรณ์และการระดมทุนในการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

นำผู้ที่ให้การสนับสนุนกระ…

ต้อนรับ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศธ. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ”คืนรอยยิ้มให้แก่น้องผู้ด้อยโอกาส” โดย สภาทนายความ จ.สีคิ้ว ร่วมกับ ศกศ.11 นม.

ต้อนรับ ดร.คุณหญิงกัลยา โ…