Menu Close

ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการโชคชัย จัดกิจกรรม”ปีใหม่สุขสันต์ วันเด็กสุขี” ประจำปี 2565โดยมี นายสมชาย อำพันธ์กาญน์ นายอำเภอโชคชัย และคณะติดตาม และสำนักงานที่ดิสาขาโชคชัย ให้เกียรติมาเป็นผู้มอบของรางวัล

วันศุกร์ ที่ 14 มกราคม 25…

จัดกิจกรรม”ปีใหม่สุขสันต์ วันเด็กสุขี” ประจำปี 2565โดยมีพระครูวิมลสารวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดบ้านหนองหัวแรต ประธานฝ่ายสงฆ์ ว่าที่ รต.ประกอบ ทรงพระ ปลัดอำเภอหนองบุญมาก นายจิระเดช ธาดากาญน์กิจ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมทองและคณะ ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดและผู้มอบของรางวัล

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม …

จัดกิจกรรม”ปีใหม่สุขสันต์ วันเด็กสุขี” ประจำปี 2565 โดยมีนางสาวธนวรรณ เกษเมธีการุณ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยแถลง ร่วมเปิดงานและบริจาคขนม ตุ๊กตา ให้กับเด็กพิการหน่วยบริการห้วยแถลง

วันอังคาร ที่ 11 มกราคม 2…

จัดกิจกรรม”ปีใหม่สุขสันต์ วันเด็กสุขี” ประจำปี 2565โดยมีนายพิชัย แจ้งจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง ให้เกียรติเป็นผู้มอบของรางวัลและทุนการศึกษาให้กับนักเรียนหน่วยบริการจักราช

วันพุธ ที่ 12 มกราคม 2565…

25 มิ.ย. 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการการศึกษาพื้นที่เขต 2 จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา2564

25 มิ.ย. 2564 ศูนย์การศึก…