Menu Close

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการเขต 2 ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนร่วมการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่70 ประจำปีการศึกษา2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด(กลุ่มการศึกษาพิเศษ) ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

​เด็กชายณัฐกรณ์ ร่องพันธ์…

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่70 ประจำปีการศึกษา2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด(กลุ่มการศึกษาพิเศษ) ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

​เด็กหญิงณัฏฐณิชา​  …

กิจกรรม “ปีใหม่สุขสันต์วันเด็กสุขี” ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการห้วยแถลง

วัน ศุกร์ ที่ 20 เดือน มก…

กิจกรรม “ปีใหม่สุขสันต์วันเด็กสุขี” ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการหนองบุญมาก

วันพฤหัสบดี​ ที่ 19 เดือน…

กิจกรรม “ปีใหม่สุขสันต์วันเด็กสุขี” ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการเฉลิมพระเกียรติ

วัน ศุกร์ ที่ 13 เดือน มก…