Menu Close

วันจันทร์ ที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 นายสามารถ รัตนันยา หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษาพิเศษ 11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการสูงเนิน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอสูงเนิน ครั้งที่10/2565 ประจำเดือนตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมอำเภอสูงเนิน ชั้น2 อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอสูงเนิน เป็นประธานการประชุม

วันจันทร์ ที่ 3 เดือน ตุล…

วันพฤหัสบดี ที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.2565 นายสามารถ รัตนันยา หัวหน้าหน่วยบริการสูงเนิน และนางสาวพัชริดา กนกอริยรักษ์ บุคลากรหน่วยบริการสูงเนิน เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามเเนวพระราชดำริ เขาสามสิบส่าง ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดย นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้ง หัวหน้าหน่วยราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เเละประชาชน

วันพฤหัสบดี ที่ 8 เดือนกั…

วันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน 2565 นางปาณิสรา แจ่มดวง หัวหน้าหน่วยบริการปากช่อง(กลางดง) เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการบริหารงานอำเภอคณะกรรมการรักษาความมั่นคง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันทุกตำบล ครั้งที่ 9/2565 . ณ ศาลาประชาคมเมืองปากช่องอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอปากช่องเป็นประธาน

วันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน…

วันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน 2565 นายสามารถ รัตนันยา หัวหน้าหน่วยบริการสูงเนิน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอสูงเนิน ครั้งที่9/2565 ประจำเดือนกันยายน2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอสูงเนิน เป็นประธานการประชุม

นายสามารถ รัตนันยา หัวหน้…

วันพฤหัสบดี ที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา ว่าที่ร้อยตรี ศักดิ์ชัย  บุราณรมย์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการนางจิราพร ชัยชนะกลาง หัวหน้าหน่วยบริการเขต 4 พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร หน่วยบริการเขต 4 เป็นวิทยากร โครงการอบรมการพัฒนาบุคลากรและผู้เรียน ในการเรียนรู้ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเรียนรวม กลุ่มโรงเรียนมะเกลือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ณ โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า (ศาสนการบริรักษ์บำรุง) อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

วันพฤหัสบดี ที่ 25 เดือนส…

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 8/2565

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม …

วันอังคาร ที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ครู บุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการสูงเนิน นำนักเรียน จำนวน 5 ราย ไปรับวัคซีน Pfizer ณ โรงพยาบาลสูงเนิน

วันอังคาร ที่ 19 เดือน ตุ…

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 ร่วมแสดงความยินดีกับผอ.เทวฤทธิ์ สิทธินอก ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองน้ำใส

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 256…

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 นายประเสริฐ จันทรรวงทวง ผู้เเทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา เขต 3 ร้อยโทอนุชา ตั้งพาณิชย์ นายอำเภอสูงเนิน ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน ผู้อำนายการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการกิ่งกาชาดอำเภอสูงเนิน ผู้นำชุมชน เเละครูบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11 จ.นม เข้าร่วม มอบ อุปกรณ์ ตามความต้องการจำเป็น เพื่อช่วยเหลือ นักเรียน ศูนย์การศึกษา พิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา

วันจันทร์ ที่ 20 กันยายน …

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 และวันจันทร์ที่ 6 กันยนายน พ.ศ. 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จ.นครราชสีมา หน่วยบริการสูงเนิน ขอขอบพระคุณ ร้อยโทอนุชา ตั้งพาณิชย์ นายอำเภอสูงเนิน ที่ได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จ.นครราชสีมา หน่วยบริการสูงเนิน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการ…