Menu Close

ศูนย์ฯ หน่วยบริการสีดา นำนักเรียนเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปี 2565

คณะครูและบุคลากรทางการศึก…

ศูนย์ฯ หน่วยบริการบัวลาย นำนักเรียนเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปี 2565

คณะครูและบุคลากรทางการศึก…

ศูนย์ฯ หน่วยบริการบัวใหญ่ นำนักเรียนเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปี 2565

คณะครูและบุคลากรทางการศึก…

คณะครูและบุคลากรหน่วยบริการบัวใหญ่ และหน่วยบริการแก้งสนามนาง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565

คณะครูและบุคลากรหน่วยบริการสีดา และหน่วยบริการบัวลาย เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

คณะครูและบุคลากรหน่วยบริการบ้านเหลื่อมร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565

คณะครูและบุคลากรหน่วยบริการคง และหน่วยบริการคง(ตาจั่น)ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการเขต ๖ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการเขต ๖ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

เนื่องในโอกาส วันคล้ายวัน…

นายอภิทักษ์ ขอเสริมกลาง หัวหน้าหน่วยบริการบัวใหญ่ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ(กบอ.)

วันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม…

นางแพรวนภา รวมกลาง หัวหน้าหน่วยบริการบ้านเหลื่อมเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ(กบอ.) ครั้งที่ 8/2565

วันอังคาร ที่ 2 สิงหาคม 2…